Роль Греко­-католицької церкви у національно-­культурному становленні української еміграції у США

  • Iryna Hnidyk

Анотація

Досліджується становище українців з Галичини та Закарпаття у США в останній
чверті ХІХ ст., а також роль греко­католицького духовенства в організації духовного,
національного, суспільного та культурного життя української еміграційної спільноти у
чужому американському середовищі.
Ключові слова: еміграція, Греко­католицька церква, діаспора, національна ідентич-
ність

Опубліковано
2020-11-24
Розділ
ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ