Міжконфесійний діалог протестантів часів радянської України та сьогодення (порівняльний аналіз)

  • Tetyana Grusheva

Анотація

У статті аналізується поліконфесійність українського суспільства, особливості вза-
ємин Євангельських християн баптистів, Християн віри євангельської та Адвентистів
сьомого дня за радянських часів та в сучасній Україні. Даються відповіді на питання: як
впливають модернізаційні процеси та суспільно­політичні умови у державі на толерантне
ставлення віруючих до споріднених церков.
Ключові слова: протестантські церкви, радянська Україна, постмодерне сус-
пільство

Опубліковано
2020-11-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.