До питання припинення діяльності Спілки войовничих безвірників в Україні (1941–1947)

  • Larisa Dudka

Анотація

Досліджуються характерні риси взаємовідносин між державою та церквою в Україні
у період Другої світової війни і перших післявоєнних років, розкриваються причини й
обставини усунення зі суспільно­політичного життя Спілки войовничих безвірників та
утворення на її основі товариства з поширення політичних і наукових знань.
Ключові слова: Спілка войовничих безвірників, антирелігійна пропаганда, церква,
держава, релігія

Опубліковано
2020-11-23
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.