Митрополит Андрей Шептицький про роль української інтелігенції в націотворчих процесах у Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Nataliia Mysak

Анотація

На основі пастирських послань та інших праць Митрополита УГКЦ Андрея
Шептицького проаналізовано його погляди на роль української світської і духовної
інтелігенції у процесах формування української нації. Акцентовано увагу на баченні
Митрополитом першочергових завдань, що стоять перед інтелігенцією у економіч-
ній, політичній та соціальній сферах для підвищення рівня національної свідомості
українців.
Ключові слова: Андрей Шептицький, пастирські послання, священик, інтелігенція,
Галичина

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.