Раймунд Кайндль про етноніми «руснаки», «русини» і «українці»

  • George Kojolianko

Анотація

Проаналізовано внесок німецького вченого Раймунда Кайндля у дослідження пи­
тан ня самоназви українців Буковини в кінці ХІХ – початку ХХ ст., зокрема дослідження
етнонімів «руснаки», «русини» та «українці». На основі вчення Р. Кайндля обгрунтовано,
що етнонім «руснаки» офіційною використовувався австрійською адміністрацією до
кінця перебування Буковини у складі Австрії (1918 р.)
Ключові слова: Раймунд Кайндль, етнонім, мова, «руснаки», «русини» і «українці»,
«рутени», автохтонність, українське населення Буковини, історичний матеріал, етногра-
фічний матеріал, звичаї, обряди

Опубліковано
2020-11-22
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.