Ідентичність православних віруючих у сучасній Україні

  • Yurii Boreiko

Анотація

З’ясовується специфіка розвитку ідентичності православних віруючих у сучасному
українському суспільстві. Обґрунтовано твердження, що їхня ідентичність характеризується
нашаруванням кількох самототожностей, поєднуючи релігійний і культурний компоненти.
Визначено, що проблеми самоідентифікації православних в Україні зумовлені головним
чином інституційним поділом, який має цивілізаційний вимір. Встановлено, що основним
фактором, що впливає на розвиток ідентичності віруючих на сучасному етапі, є створення
помісної Православної церкви України.
Ключові слова: конфесійна ідентичність, православний віруючий, українське суспільство,
традиція, православна юрисдикція, релігійна громада, культурна ідентичність

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
СУЧАСНІСТЬ