Основні вектори діяльності самодержавно­синодальних структур зі зміцнення позицій Російської Православної Церкви на теренах Холмщини і Південного Підляшшя в останній чверті ХІХ ст

  • Ruslana Sheretyuk

Анотація

Окреслено засоби реалізації етноконфесійної політики російського самодержавства
на теренах Холмщини і Південного Підляшшя після 1875 р., тобто «возз’єднання»
автохтонного населення цього регіону з Російською Православною Церквою, а також
з’ясовуються їхні механізми та методи.
Ключові слова:Російська імперія, Привіслянський край, Холмщина і Південне Під-
ляшшя, Російська Православна Церква, православне храмобудівництво, церковнопара-
фіяльна школа, православне братство, паломництво

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.