Генеза історичного світогляду о. Станіслава Заленського (у період до 1872 р.)

  • Sergiy Seryakov

Анотація

Розглянуто головні чинники й обставини генези історичного світогляду о. Станіс-
лава Заленського − одного із чільних польських дослідників історії Товариства Ісуса в
Речі Посполитій. Наголошується на тому, що головну роль в цьому зв’язку відіграло
материнське виховання, спілкування з оо. Єзуїтами (до і після вступу до ордену) та події
Січневого повстання (1863−1864 рр.).
Ключові слова: польська історіографія, о. Станіслав Заленський, Товариство Ісуса,
Січневе повстання

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.