Каталіцкае і ўніяцкае духавенства беларуска- літоўскіх губерняў у паўстанні 1830–1831 гг.

  • Natallia Anofranka

Анотація

Розглядається участь католицького і уніатського духовенства білорусько­литовських
губерній в антиросійському повстанні 1830–1831 рр. Особлива увага приділена заходам
російської адміністрації, які були спрямовані на припинення активної участі духовенства
католицької і уніатської конфесій в повстанському русі.
Ключові слова:католицьке духовенство, уніатське духовенство, білорусько­литовські
губернії, антиурядові хвилювання, російська адміністрація, генерал­губернатор, слідча
комісія, державний злочинець

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.