Репресії радянської держави проти Української греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі

  • Olha Dovbnia

Анотація

Досліджено основні здобутки сучасної вітчизняної історіографії у висвітленні репресивної
політики компартійно-радянського режиму щодо духовенства та вірян Української греко-
католицької церкви в 1939–1989 рр., а також визначені перспективи подальшої розробки цієї
теми. З’ясовано, що українські науковці розширили джерельну базу дослідження проблеми,
розглянули причини, форми, види, наслідки репресій проти греко-католиків та специфіку
застосування каральних заходів в окремих регіонах Західної України. Деякі праці вітчизняні
дослідники присвятили жертвам репресій із числа греко-католицького духовенства.
Ключові слова: Українська греко-католицька церква (УГКЦ), компартійно-радянський режим,
органи держбезпеки (НКВС-НКДБ), каральні заходи, судові переслідування, депортації

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК XVIII‒ХХ ст