«Предтеча унії» – історико­церковне дослідження Олександра Сушка

  • Vasyl Pedych

Анотація

Досліджується історико­церковна проблематика в науковій спадщині представника
львівської історичної школи М. Грушевського Олександра Сушка на прикладі його
праці «Претеча унії». Зроблено висновок про те, що автору вдалося відтворити важливі
сторінки історії реформації та котрреформації XVI ст. в Польщі.
Ключові слова: Олександр Сушко, «Претеча унії», Реформація, Контрреформація,
історико­церковні дослідження

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРІЯ: ХРИСТИЯНСТВО У Х – ХVІІІ СТ.