Збруцький ідол – пам’ятка садово-паркової скульптури поч. ХІХ ст.: до мотивів фальсифікації та її авторства

  • Mykola Bandrivskyi

Анотація

Коротко підсумовуються найновіші наукові дослідження, пов’язані з
відкриттям у 1848 р. в р. Збруч біля Гусятина на Тернопільщині кам’яного
ідола, названого в літературі Світовидом. На підставі проведених природ-
ничих та історико-джерелознавчих досліджень (О. Комар, Н. Хамайко та
ін.) встановлено, що згаданий Збруцький ідол (популярна назва – «Світо-
вид») був затоплений у ріці близько 1823 р. місцевим польським поміщи-
ком Т. Заборовським після завершення ним п’єси «Умвіта». Власне для на-
писання останньої – для натхнення і стимулювання творчої уяви автора,
й було, незадовго перед тим, виготовлене згадане «язичницьке божище».
Про свідому фальсифікацію пам’ятки старовини – Збруцького ідола, тут,
мабуть, не йдеться. Т. Заборовський, судячи з усього, не маючи й тридцяти
літ, навіть не уявляв, до яких наслідків призведе його загравання з дохрис-
тиянською тематикою та недолуге маніпулювання зі щойно виготовленими
«пам’ятками старовини».
Ключові слова: Збруцький ідол, «Світовид», Т. Заборовський

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКІ ПАМ’ЯТКИ