Євангеліє кінця ХVІ – початку ХVIІ ст. із Свято-Успенської церкви в Чигирин

  • Nadiya Kuksa

Анотація

Перебіг історичних подій на порубіжних українських землях складався та-
ким чином, що збереглося вкрай мало відомостей про сакральні пам’ятки краю.
Рукописне Євангеліє кінця ХVІ – початку ХVIІ ст. є першою відомою на сьо-
годні згадкою про існування в тому часі одного з найдавніших храмів Чиги-
рина – Свято-Успенської церкви. Храм користувався особливим відношенням
гетьмана Богдана Хмельницького. З кінця ХІХ ст. донині зберігається інтрига,
кому належало Євангеліє – Антону Конашевичу (Буту) чи Петру Конашевичу
Сагайдачному, що спонукає до подальших пошуків істини.
Ключові слова: Рукописне Євангеліє з церкви в ім’я Успіння Пресвятої Бо-
городиці, Петро Конашевич Сагайдачний, манускрипт

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКІ ПАМ’ЯТКИ