Іконографічні та стилістичні особливості ікони «Апофеоз Печерської Богородиці» 1712 р. маляра Івана Рутковича, із колекції Львівського музею історії релігії

  • Petro Skop

Анотація

Розглянуто іконографічні та стилістичні особливості ікони «Апофеоз Пе-
черської Богородиці» 1712 р. з церкви Успіння святої Анни, Львів-Голоско, яка
зберігається у Львівському музеї історії релігії. Обґрунтовано авторство іко-
ни маляра Івана Рутковича на основі порівняльного аналізу згаданої ікони з
іншими підписаними творами цього художника. В результаті проведених до-
сліджень встановлено, що дана пам’ятка належить пензлю Івана Рутковича, а
за своїми стилістичними ознаками зараховується до перехідного періоду двох
мистецьких стилів – маньєризму та бароко.
Ключові слова: іконопис, іконографія, Іван Руткович, маньєризм, бароко

Опубліковано
2020-11-21