Ікони Вєтки: до історії формування колекції сакрального мистецтва Донецького художнього музею

  • Lilia Podvorna

Анотація

Розглянуто особливості формування збірки сакрального мистецтва Доне-
цького обласного художнього музею, зокрема однієї із найцінніших її складо-
вих − колекції ікон, створених за традиціями вєтківської іконописної школи.
Названо основні джерела поповнення фондів, найцінніші надходження. Проа-
налізовано іконографію, характерні техніку й матеріали.
Ключові слова: Ікони Вєтки, Донецький художній музей, колекція сакраль-
ного мистецтва, іконографія, джерела надходження

Опубліковано
2020-11-21