Ілюзорныя іканастасы ўніяцкіх храмаў Беларусі (апошняя трэць XVIIІ – пачатак ХІХ ст.)

  • Halina Flikop-Svita

Анотація

Стаття присвячена унікальному художньому явищу, яке виникло й існува-
ло в контексті уніатської церкви в останній третині XVIII – на початку XIX ст.,
ілюзорний іконостас. На підставі архівних джерел встановлено, що в різних
регіонах Білорусі на межі XVIII – XIX ст. існував іконостас, виконаний з вико-
ристанням ілюзорного живопису. У статті представлено цитати з архівних дже-
рел, які вказують на існування таких культових об’єктів, а також за допомогою
унікальної картини проілюстровано вид ілюзорного іконостаса.
Ключові слова: греко-католицька церква, іконостас, ілюзорний живопис

Опубліковано
2020-11-21