Єпархіальні архітектори ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Подільської єпархії)

  • Sergey Еsiunin

Анотація

Стаття присвячена одному з найважливіших аспектів в історії архітектури
України ХІХ – початку ХХ ст. – запровадженню посади єпархіального архітек-
тора. Цей етап залишається до сьогодні малодослідженим. Офіційно перші ар-
хітектори духовного відомства з’явилися в західних губерніях у 1832–1835 рр.
Серед перших посада єпархіального архітектора була введена в Подільській
губернії. Інститут єпархіальних архітекторів розширювався, і в другій поло-
вині ХІХ ст. такі посади існували вже у більшості єпархій Російської імперії.
Ключові слова: архітектор, Православна церква, Російська імперія, Поділля.

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ: КУЛЬТОВІ СПОРУДИ