Постмодернизм в православной храмовой архитектуре конца XX – начала XXI века: опыт Беларуси, Украины, России и Польши

  • Iryna Balunenko

Анотація

Постмодернізм (кінець 1970-х – 1980-ті) є единим відносно сучасним сти-
лем, представленим в православній храмовій архітектурі Білорусі, України,
Польщі і Росії на межі XX–XXI ст. У статті визначаються причини поширення
постмодерністського стилю в пострадянському сакральному зодчестві і його
регіональні характерні риси, потенційний вплив на подальший розвиток хра-
мобудування.
Ключові слова: сакральна архітектура, храм, постмодерністська архітек-
тура, постмодернізм, архітектурний стиль, православна храмова архітектура

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ: КУЛЬТОВІ СПОРУДИ