Українські національні риси у храмовому будівництві Харкова другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст.

  • Mykola Yatsiuk

Анотація

Досліджується процес будівництва православних храмів у місті Харкові, від
самого початку його заселення і до кінця першої половини ХVІІІ ст. Цей пері-
од ранньої історії міста характеризується наявністю дерев’яних церков, збудо-
ваних в українському національному стилі. Наведено періодизацію храмового
будівництва в місті, а також описано ті характерні українські національні риси,
що були притаманні першим православним церквам Харкова.
Ключові слова: місто, Харків, українські переселенці, будівництво, дерев’яна
церква

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ: КУЛЬТОВІ СПОРУДИ