Драўляныя храмы Верхняга Падзвіння і Падняпроўя XVI–XVIІ ст

  • Tamara Gabrus

Анотація

Присвячено архітектурно-типологічному і стилістичному аналізу дерев’яних
храмів Верхнього Подзвіння і Подніпров’я кінця XVI–XVIІ ст. за «Креслення-
ми міста Вітебська» 1664 р. й інших архівних джерел.
Ключові слова: білоруська дерев’яна архітектура, креслення міста Вітеб-
ська, хрестоподібні храми, архітектоніка, риси бароко

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ: КУЛЬТОВІ СПОРУДИ