Символіка стародавнього християнського храму

  • Natalia Kovalchuk

Анотація

Символіка стародавнього християнського храму в семантичному контексті
розглядається як місце зібрання вірних та модель світу, спрямованого на шлях
спасіння. Важливе значення для розуміння символіки стародавньої святині має
інтерпретація символіки зовнішньої та внутрішньої архітектури храму.
Ключові слова: символіка, символ, стародавній християнський храм, симво-
ліка внутрішньої архітектури храму, символіка зовнішньої архітектури храму

Опубліковано
2020-11-21
Розділ
САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ: КУЛЬТОВІ СПОРУДИ