Проблема діаспори в сучасному православ’ї

  • Iuliia Korniichuk

Анотація

Присвячено дослідженню феномену православної діаспори в сучасному
світі. Міститься короткий огляд історії формування православної присутнос-
ті на Заході. Розглянуто основні проблеми її функціонування та сучасні спро-
би їх розв’язання чи мінімізації.
Ключові слова: православ’я, православна діаспора, міжправославні відно-
сини, Всеправославний собор

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
ЦЕРКВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ