Церква, держава і суспільство у контексті викликів сьогодення

  • Anatoliy Dutchak

Анотація

Наводяться застереження, які, на думку автора, необхідно брати до уваги
кожному, хто розпочинає розвиток тем у ряді «Церква і громадянське суспіль-
ство», «Церква в структурі громадянського суспільства», «Роль релігійного
фактора в формуванні громадянського суспільства».
Ключові слова: Церква, громадянське суспільство, державно-церковні від-
носини

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕРКОВ В УКРАЇНІ