Сакральне і профанне у середовищі Інтернет

  • Hanna Fandejeva

Анотація

Стаття присвячена опозиції сакральне – профанне у середовищі Інтернет.
Інтернет розглядається як новий засіб комунікації для церкви. Зміни у засо-
бах комунікації тягнуть за собою зміни ідентичності людини, а це в свою чер-
гу впливає на релігійність.
Ключові слова: сакральне, профанне, символ, знак, релігія, Інтернет

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕРКОВ В УКРАЇНІ