Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу

  • Maria Petrushkevych

Анотація

Релігійна преса демонструє комунікативні процеси, що відбуваються в ін-
формаційному суспільстві та одночасно орієнтуються на традиційну релігійну
комунікацію. Якісні та кількісні характеристики релігійної преси дають мож-
ливість проаналізувати цей сегмент релігійних мас-медіа.
Ключові слова: релігійна комунікація, релігійна преса, газета, журнал, ау-
диторія, друковані мас-медіа

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕРКОВ В УКРАЇНІ