Повсякденна комунікація українських православних вірян

  • Yury Boreyko

Анотація

З’ясовуються особливості повсякденної комунікації українських православ-
них вірян. Встановлено, що вербальна мова існує лише в спільному просторі
мовця та слухача і передбачає розуміння та взаєморозуміння. До невербальних
засобів комунікації належать жести, конфігурації тіла, голосові характеристи-
ки, інтонування й модуляції, мовчання. Одним із чинників конструювання по-
всякденної релігійної мови є міфологеми.
Ключові слова: повсякденність, релігійна комунікація, православний віря-
нин, вербальна мова, невербальна мова

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕРКОВ В УКРАЇНІ