секуляризаційна реформа в Російській імперії XVIII ст. і закриття слобідсько-Українських монастирів Бєлгородської єпархії РПЦ

  • Mykola Yatsiuk

Анотація

Розглядається історично обумовлений процес закриття слобідсько-українських монастирів
Бєлгородської єпархії Російської православної церкви під час так званої секуляризаційної
реформи ХVІІІ ст. в Російській імперії. Автором проаналізовано загальноісторичний контекст
церковної секуляризації в Росії ХVІІІ ст. Показано, що російська секуляризація стала логічним
наслідком встановлення державного контролю над Церквою, розпочатого Петром І. Зважаючи
на посилення абсолютистської імператорської влади за Катерини ІІ, будь-яка боротьба Церкви
проти державної церковності стала безнадійною. Зазначено, що з утратою Українською право-
славною церквою своєї самостійності й передачею Константинопольським патріархом Діонісієм
ІV її в управління Московським патріархам, Українська православна церква опинилася між
молотом і ковадлом державно-церковного протистояння в Росії. Обґрунтовано, що політика
секуляризації слобідських монастирів 1786–1788 рр. з масовим їх закриттям тісно пов’язані з
загальним становищем поневолених українських земель у складі Російської імперії.
Ключо

Опубліковано
2019-09-30
Розділ
СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК XVIII‒ХХ ст