Нові російські слов’янофіли та євразійці 1990-х років: релігійний аспект

  • Vasyl Banach

Анотація

Розкрито головні ідеї відроджених після розпаду СРСР нового російського
слов’янофільства та євразійства. Основний акцент зроблено на релігійних мо-
тивах у роздумах та ідеологічних конструкціях чільних представників цих на-
прямків російської суспільно-політичної думки в 1990-х рр.
Ключові слова: слов’янофіли, євразійці, Росія, Захід, Євразія, православ’я,
уніати.

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
СУЧАСНИЙ СТАН ЦЕРКОВ В УКРАЇНІ