Релігія «джедай» як індикатор соціокультурних трансформацій техногенної цивілізації

  • Anatoliy Tshedrin

Анотація

Обґрунтовано, що релігія «джедай» є важливим індикатором соціокультур-
них трансформацій техногенної цивілізації. Розкрито зв’язок феномена «дже-
дай» із глобалізованою масовою культурою, його «породжуючою структурою»
є фільм «Зоряні війни», встановлено відповідність настанов нової релігії дис-
курсу і практиці філософсько-релігійних, релігійно-філософських рухів «New
Age». Розкрито зв’язок феномена «джедай» з ціннісними настановами спожив-
чого суспільства.
Ключові слова: релігія, техногенна цивілізація, соціокультурні трансфор-
мації, «Зоряні війни», «джедай», «Нью Ейдж», масова культура, споживаць-
ке суспільство

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ