Перехід від модерну до постмодерну в інтерпретації Виникаючої церкви

  • Roman Soloviy

Анотація

Аналізуються різні погляди богословів Виникаючої церкви на деталі зміс-
ту переходу від модерності до постмодерності. Обстоюється думка, що біль-
шість із них дотримуються концепції Стенлі Гренца. Постмодернізм розгляда-
ється ними як інтелектуальний настрій і форма культурного самовираження,
які стають все більш домінуючими в сучасному суспільстві. Нова епоха вима-
гає від церкви усунення з її віри «вірусів модерності» і побудови нової моделі
служіння, релевантної для носіїв постмодерного світогляду.
Ключові слова: постмодернізм, Виникаюча церква, Браян Макларен, Стенлі Гренц

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ