Взаємозв’язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії у концепції людини О. Кульчицького

  • Valeriy Stetsenko
  • Roman Galuiko

Анотація

Розглянуто взаємозв’язок українського персоналізму та феноменологічної
філософії релігії у концепції людини О. Кульчицького. Проаналізовано особли-
вості методологічно-теоретичних засад та концептуального змісту персоналіз-
му О. Кульчицького. Досліджено ідейні джерела та специфіку його філософії
релігії. З’ясовано, що філософування О. Кульчицького про релігію, Бога і лю-
дину є закономірним продовженням традиції кордоцентричного персоналізму
і філософської теології Г. Сковороди та П. Юркевича.
Ключові слова: О. Кульчицький, український персоналізм, феноменологія,
філософія релігії

Опубліковано
2020-11-20
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ