Кароль Войтила про етичні цінності особистості в сфері економіки

  • Ivan Sas

Анотація

Проблема утвердження морально-етичних цінностей в сфері економіки та
праці знаходить належне відображення в працях Кароля Войтили (папа Іоанн
Павло II). Головний акцент у його творах поставлений на проблеми саморе-
алізації людини та розкриття її внутрішнього, духовного потенціалу. Напра-
цювання цього мислителя є важливими для здійснення ціннісної модернізації
українського суспільства.
Ключові слова: мораль, духовність, свобода, економіка, праця, відповідаль-
ність, обов’язок, право, цінності, творчість, самореалізація

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ