Монографія «Культура. Религия. атеизм» як документ часів перебудови

  • Oleg Kyselov

Анотація

Здійснено огляд однієї з останніх праць з наукового атеїзму «Культура. Ре-
лигия. Атеизм», де представлені усі актуальні дискусії перебудови. Зосеред-
жена увага на трьох проблемах: підходах до релігії, місці релігії у публічному
просторі радянського суспільства та самопрезентації наукового атеїзму. Автор
приходить до висновку, що науковий атеїзм часів перебудови зазнав методоло-
гічних трансформацій, що зближувало його із релігієзнавством.
Ключові слова: науковий атеїзм, підходи до релігії, релігієзнавство, пере-
будова

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ