Гермес Трисмегіст у культурно-релігійною просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція

  • Vitalii Shchepanskyi

Анотація

Розкривається рецепція ідей герметизму в культурно-релігійному просторі
Slavia Orthodoxa XV–XVII ст. Проаналізовано основні джерела інформації про
Гермеса Трисмегіста, що поміщені в ранньомодерних кириличних рукописах.
Ключові слова: герметизм, Slavia Orthodoxa, Гермес Трисмегіст, алхімія

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПОЛІТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ: КУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС РЕЛІГІЇ