Антирелігійні кампанії 30-х років ХХ століття як засіб боротьби з релігійністю українського селянства Роменщини

  • Julia Kocur

Анотація

На основі архівних даних та матеріалів, зібраних автором, досліджуються
антирелігійні кампанії 30-х років ХХ ст. Акцентується увага на проблемі руй-
нування церков та втраті церковних цінностей. Особлива увага звертається на
становище священиків в умовах репресій та проблему деформації традиційної
етнокультури Роменщини.
Ключові слова: Церква, релігія, традиції, антирелігійна пропаганда, репресії

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: 1920–1946 роки