Преса як засіб реалізації антирелігійної пропаганди в Україні періоду 1920-х – 1930-х років

  • Larisa Dudka

Анотація

Більшовицька модель державно-церковних відносин передбачала безкомп-
ромісну боротьбу з релігією та церквою як соціальним інститутом, утвердження
атеїстичного суспільства з комуністичною моноідеологією. Задля досягнення
поставленої мети партійно-державне керівництво активно використовувало
періодику та інші друковані видання як інструмент у здійсненні антирелігійної
та антицерковної політики.
Ключові слова: церква, релігія, друковані видання, держава, антирелігійна
пропаганда

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: 1920–1946 роки