Поховальна обрядовість в умовах трансформації ціннісних смислів (1920-і рр.)

  • Alla Kyrydon

Анотація

Кожне суспільство характеризується специфічним набором і ієрархією
цінностей. Реструктуризація культурного простору в умовах радянської дій-
сності призвела до повороту від традиційної культури сакрального характеру
до утвердження нових пріоритетів. Поховальна обрядовість набувала поза-
релігійних форм. Світська регламентація поховальної культури поступово
витісняла релігійний канон.
Ключові слова: Церква, радянська влада, поховальна обрядовість, традиція,
новий побут, цінності, ритуал

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: 1920–1946 роки