«Лише під проводом нашого ВПр. Епископату може нарід наш двигнути ся з занепаду»: взаємини представників українського християнсько-суспільного руху з вищими ієрархами Греко-католицької церкви в Галичині на початку ХХ ст.

  • Roman Lekhniuk

Анотація

На основі публікацій часопису «Руслан» та епістолярних матеріалів роз-
глянуто взаємини представників християнсько-суспільного руху, насамперед
його лідера Олександра Барвінського, з вищими ієрархами Греко-католицької
церкви – митрополитом Андреєм Шептицьким, єпископами Костянтином Чехо-
вичем і Григорієм Хомишиним. Проаналізовано спільне й відмінне у поглядах
цих діячів на актуальні проблеми консервативних середовищ та українського
суспільства Галичини загалом. Стверджується, що політичні впливи христи-
янських суспільників, які позиціонували себе як світська консервативна сила,
прямо залежали від підтримки вищих церковних ієрархів. Ця підтримка не була
абсолютною, особливо з боку митрополита Андрея Шептицького, який схилявся
до спільної політики з українськими національними демократами.
Ключові слова: консерватизм, християнсько-суспільний рух, Греко-
католицька церква, Галичина, Олександр Барвінський, Андрей Шептицький,
Костянтин Чехович, Григорій Хомишин

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття