Нехрысціянскія канфесіі заходніх губерняў Расійскай імперыі у гады Першай сусветнай вайны (1914–1918 гг.)

  • Alena Filatоva

Анотація

У роки Першої світової війни уряд Російської імперії по-різному чинив з
представниками нехристиянських конфесій західних губерній: лояльним було
ставлення до нечисленного мусульманського/татарського населення і неодноз-
начним – до юдейського/єврейського, яке в деяких випадках зазнавало обмежень
і дискримінації. Треба зауважити, що на урядову політику великий вплив мала
військова влада, хоча її судження не завжди збігалися з офіціальними, особливо
щодо депортації євреїв із прифронтових територій.
Ключові слова: Російська імперія, західні губернії, Перша світова війна,
нехристиянські конфесії, іслам, юдаїзм

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття