Українізація церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії на початку ХХ ст.

  • Iryna Petrenko

Анотація

Церковнопарафіяльні школи, як і навчальні заклади інших типів, викорис-
товувалися імперським урядом для русифікації народних мас. Незважаючи на
це, на початку ХХ ст. лунали голоси прогресивного православного духовенства
і вчителів щодо українізації церковних шкіл. Вони свідчили про критичне
осмислення духовенством і педагогами довкілля, бажання навчати дітей рідною
мовою, принаймні на початковому етапі.
Ключові слова: церковнопарафіяльні школи, духовенство, вчителі, учні,
Полтавська єпархія, українізація

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття