Внесок греко-католицького духівництва у становлення видавничої справи Тернопілля на межі ХІХ–ХХ століть (на прикладі видавничої діяльності греко-католицького священика, отця Лева Джулинського)

  • Tetyana Reshetukha

Анотація

Присвячено видавничій та громадській діяльності греко-католицького
священика Лева Джулинського. Проаналізовано його внесок у становлення
пресодрукування та видавничої справи краю. Детально розглянуто найбільш
успішні видавничі проекти.
Ключові слова: історія видавничої справи, історія журналістики, Лев Джу-
линський, «Посланникъ», «Книжечки Миссійні», Тернопілля

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття