Українське греко-католицьке духовенство і церква у формуванні й діяльності структур громадянського суспільства Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст

  • Tetyana Panfilova

Анотація

Присвячено подіям вітчизняної історії ХІХ–ХХ ст.: консолідації українських
національно-патріотичних сил навколо проводу Греко-католицької церкви і її
духовенства та створення мережі кооперативних, господарських, фінансових,
культурно-освітніх та наукових закладів; об’єднання їх у товариства та органі-
зації, поширюючи мову, культуру, публікуючи підручники та часописи з метою
формування та становлення громадянського суспільства по всіх землях України,
насамперед у Східній Галичині.
Ключові слова: Східна Галичина, громадянське суспільство, національна
свідомість, Греко-католицька церква, національно-культурний розвиток, куль-
тура, освіта, наука, культурно-освітні товариства

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття