Дзейнасць праваслаўнай царквы па стварэнні прафесійных навучальных устаноў у другой палове XIX – пачатку XX ст. (на прыкладзе беларуска-літоўскіх губерняў)

  • Natallia Novik

Анотація

У статті показано роль навчальних закладів відомства православного ві-
росповідання в системі професійної освіти на території Білорусі в другій по-
ловині XIX – початку XX ст. Досліджується діяльність православної церкви
зі створення професійних навчальних закладів педагогічного та ремісничого
профілю, з поширення сільськогосподарських знань серед населення.
Ключові слова: православна церква, професійна освіта, педагогічні на-
вчальні заклади.

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття