Печатки перемишльського унійного владики Єроніма Устрицького (1715–1746 рр.)

  • Iryna Skochylias

Анотація

Проаналізовано виявлені в рукописних джерелах геральдичні та сфрагістичні памʼятки,
що репрезентують релігійну символіку перемишльського єпископа Єроніма Устрицького
(1715–1746 рр.), представника української духовної еліти доби пізнього бароко. Простежено
генеалогію роду Устрицьких, біографію самого владики Єроніма та особливості його пастир-
ського служіння, що безпосередньо позначилися на змісті й формах публічної репрезентації
зовнішніх атрибутів ієрархічної влади цього унійного ієрарха. До наукового обігу вперше
впроваджено шість варіантів штемпелів, якими користувався єпископ, та укладено їхній ка-
талог. Визначено сфери застосування печаток у церковному справочинстві першої половини
XVIII ст., хронологію функціонування матриць та зміни в зображеннях через запровадження
латинської атрибутики.
Ключові слова: Єронім Устрицький, перемишльський єпископ, рід, печатки, герби, зо-
браження, легенди

Опубліковано
2019-09-29
Розділ
ДЖЕРЕЛА