Постать Степана Качали в історії Української греко-католицької церкви (1815–1888)

  • Petro Vivcharyk

Анотація

Висвітлено роль і місце Степана Качали у суспільно-політичному та куль-
турному житті Галичини та історії Української греко-католицької церкви. Роз-
крито його значення у формуванні національної свідомості українців у другій
половині ХІХ ст.
Ключові слова: Степан Качала, «Просвіта», Східна Галичина, Австро-
Угорщина

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття