Просвітницька діяльність Кирило-Мефодіївського православного братства в Острозі у другій половині ХІХ ст.

  • Oksana Alyoshina

Анотація

Проаналізовано виникнення Кирило-Мефодіївського православного
братства в Острозі. Розкрито основні напрями просвітницької діяльності
братства. З’ясовано його внесок в освіту Волинської губернії другої по-
ловини ХІХ ст.
Ключові слова: православне братство, просвітницька діяльність, Острог,
Волинська губернія

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття