Рэлігійныя і свецкія аспекты шлюбнага заканадаўства Расійскай імперыі ў першай палове ХІХ ст. (на прыкладзе заходніх губерняў)

  • Natallia Anofranka

Анотація

У статті проаналізовано процеси уніфікації і кодифікування шлюбного за-
конодавства Російської імперії в першій половині ХІХ ст. На прикладі західних
губерній показано зміни в правилах укладання і розірвання шлюбних відносин,
виявлено їхні особливості для кожної з християнських конфесій.
Ключові слова: Велике князівство Литовське, Російська імперія, західні
губернії, церковні закони, консисторія, укладення шлюбів браків, розірвання
браків, шлюбні відносини

Опубліковано
2020-11-19
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття