Матеріальне забезпечення волинського православного парафіяльного духовенства у першій третині ХІХ ст.

  • Andrеі Boyarchuck

Анотація

Визначені джерела доходу волинського православного парафіяльного духо-
венства у першій третині ХІХ ст. Розкритий інформативний потенціал клірових
відомостей та церковних метричних книг для дослідження доходів волинських
настоятелів та причетників.
Ключові слова: парафіяльне духовенство, клірові відомості, церковні ме-
тричні книги, священик, причт

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XIX – початок XX столІття