«Холмсько-Варшавський єпархіальний вісник як джерело для вивчення історії східного обряду на території Побужжя Польського королівства

  • Jarosław Cabaj

Анотація

На основі офіційного органу Холмсько-Варшавської єпархії розглянуто про-
цеси, пов’язані з інтеграцією віруючих уніатів у православний контекст після
ліквідації унії 1875 р. Наведено аналіз змісту дописів, спрямованих на духо-
вне, культурне та історичне обґрунтування релігійної політики ліквідації унії
в умовах входження території Холмщини до Російської імперії. Автор звертає
увагу на публікації «Вісника», у яких помітна інформація про труднощі пере-
ведення на православ’я колишніх уніатів.
Ключові слова: журнал, історичне джерело, православна єпархія, православ’я,
церковна унія

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття