Зміни національно-конфесійної орієнтації Почаївського монастиря кінця ХVІ – першої чверті ХХ ст. Аналіз джерел

  • Oleksandr Bulyha

Анотація

Досліджено джерела з історії Почаївського Святоуспенського монастиря від часів його за-
снування до першої чверті ХХ ст., що зберігаються в архівах, бібліотеках, музеях. Розглянуто
опубліковані в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. писемні пам’ятки монастирського походжен-
ня. Представлено нещодавно введені до наукового обігу документи, які раніше вважалися
втраченими. Наголошено на важливості продукції монастирської друкарні, що характеризує
Почаївську обитель як видавничий та освітній осередок. Вивчено мемуарні, іконографічні,
епістолярні джерела.
Ключові слова: джерело, Почаївський монастир, архів, зміни, Волинь

Опубліковано
2019-09-29
Розділ
ДЖЕРЕЛА